Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για τις 04-08-2017

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Ιούλιος 31, 2017

Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

Συνημμένα αρχεία: