Διαύγεια

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 5 ώρες 45 λεπτά

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στην Κερασιά)

Παρ, 21/07/2017 - 17:38
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στην Κερασιά)
Ημ/νια: 21/07/2017 14:33:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7ΝΑΚΩΛΥ-45Τ

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στην Καρίτσα)

Παρ, 21/07/2017 - 17:38
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στην Καρίτσα)
Ημ/νια: 21/07/2017 14:28:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 71ΒΗΩΛΥ-ΩΕΧ

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στο Λαμπερό)

Παρ, 21/07/2017 - 17:38
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στο Λαμπερό)
Ημ/νια: 21/07/2017 14:22:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 725ΡΩΛΥ-060

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στο Μορφοβούνι)

Παρ, 21/07/2017 - 17:38
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στο Μορφοβούνι)
Ημ/νια: 21/07/2017 14:16:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 71ΖΝΩΛΥ-ΙΛΦ

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στην Πεζούλα)

Παρ, 21/07/2017 - 17:38
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στην Πεζούλα)
Ημ/νια: 21/07/2017 14:10:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6ΕΗΧΩΛΥ-ΚΟΔ

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στο Μοσχάτο)

Παρ, 21/07/2017 - 17:38
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στο Μοσχάτο)
Ημ/νια: 21/07/2017 14:01:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7ΑΩΙΩΛΥ-ΩΥ8

Απόφαση 162/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»"

Παρ, 21/07/2017 - 17:38
Θέμα: Απόφαση 162/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»"
Ημ/νια: 21/07/2017 13:21:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7ΜΠΑΩΛΥ-3Ψ1

Απόφαση 161/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"

Παρ, 21/07/2017 - 17:38
Θέμα: Απόφαση 161/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Ημ/νια: 21/07/2017 12:17:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: Ψ7ΓΖΩΛΥ-ΚΑ7

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στο Κρυονέρι)

Παρ, 21/07/2017 - 11:34
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στο Κρυονέρι)
Ημ/νια: 21/07/2017 11:34:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6Φ9ΔΩΛΥ-ΙΧΤ

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στον Καρβασαρά)

Παρ, 21/07/2017 - 11:34
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στον Καρβασαρά)
Ημ/νια: 21/07/2017 11:34:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7Φ5ΚΩΛΥ-ΜΗΣ

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στο Κρυονέρι)

Παρ, 21/07/2017 - 11:34
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στο Κρυονέρι)
Ημ/νια: 21/07/2017 11:30:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΝ6ΣΩΛΥ-ΒΝΚ

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στον Μπελοκομίτη)

Παρ, 21/07/2017 - 11:34
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στον Μπελοκομίτη)
Ημ/νια: 21/07/2017 11:04:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6ΨΗΝΩΛΥ-Σ5Ω

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στη Φυλακτή)

Παρ, 21/07/2017 - 11:34
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεατρική παράσταση στη Φυλακτή)
Ημ/νια: 21/07/2017 10:37:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7ΓΦ3ΩΛΥ-ΙΑ6

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου»

Παρ, 21/07/2017 - 11:34
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου»
Ημ/νια: 21/07/2017 09:40:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6ΨΘ9ΩΛΥ-ΘΦ9

Απόφαση 154/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρωτοβουλία του Δήμου Μήλου για συγκέντρωση υπογραφών για τη διεκδίκηση του επαναπατρισμού του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου"

Πέμ, 20/07/2017 - 17:09
Θέμα: Απόφαση 154/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρωτοβουλία του Δήμου Μήλου για συγκέντρωση υπογραφών για τη διεκδίκηση του επαναπατρισμού του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου"
Ημ/νια: 20/07/2017 13:30:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 617ΠΩΛΥ-Θ4Ι

Απόφαση 158/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 76/2017 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με καθορισμό και έγκριση της επιχορήγησης του Δήμου προς το Σύνδεσμο ύδρευσης Καταφυγίου - Λαμπερού για το έτος 2017"

Πέμ, 20/07/2017 - 17:09
Θέμα: Απόφαση 158/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 76/2017 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με καθορισμό και έγκριση της επιχορήγησης του Δήμου προς το Σύνδεσμο ύδρευσης Καταφυγίου - Λαμπερού για το έτος 2017"
Ημ/νια: 20/07/2017 13:10:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: Ω7ΗΤΩΛΥ-Γ1Υ

Απόφαση 151/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ορισμού του Αγίου Σεραφείμ ως πολιούχου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και καθιέρωσης της ημέρας εορτασμού του ως επίσημης αργίας"

Πέμ, 20/07/2017 - 17:09
Θέμα: Απόφαση 151/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ορισμού του Αγίου Σεραφείμ ως πολιούχου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και καθιέρωσης της ημέρας εορτασμού του ως επίσημης αργίας"
Ημ/νια: 20/07/2017 12:21:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΛΒ8ΩΛΥ-ΥΘΤ

Απόφαση 149/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Κορώνη Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνος για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου και μείωση του μισθώματος"

Πέμ, 20/07/2017 - 11:07
Θέμα: Απόφαση 149/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Κορώνη Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνος για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου και μείωση του μισθώματος"
Ημ/νια: 20/07/2017 10:41:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6ΕΛΥΩΛΥ-21Θ

Απόφαση 148/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Ιππικού Συλλόγου Καρδίτσας «Νικόλαος Πλαστήρας» για ορισμένου χρόνου παραχώρηση γηπέδου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου για πραγματοποίηση εκδήλωσης"

Πέμ, 20/07/2017 - 11:07
Θέμα: Απόφαση 148/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Ιππικού Συλλόγου Καρδίτσας «Νικόλαος Πλαστήρας» για ορισμένου χρόνου παραχώρηση γηπέδου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου για πραγματοποίηση εκδήλωσης"
Ημ/νια: 20/07/2017 10:10:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7ΝΙ9ΩΛΥ-6ΝΞ

Απόφαση 147/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δωρεάν ορισμένου χρόνου παραχώρηση χρήσης αίθουσας του πρώην Δημαρχείου Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρδίτσας"

Πέμ, 20/07/2017 - 11:07
Θέμα: Απόφαση 147/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δωρεάν ορισμένου χρόνου παραχώρηση χρήσης αίθουσας του πρώην Δημαρχείου Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρδίτσας"
Ημ/νια: 20/07/2017 09:42:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6Τ9ΥΩΛΥ-Ν6Χ

Σελίδες